Priser

Priserne er gældende fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019

Priserne er inklusiv moms:

Fast afgift kr. 5.625,00

Variabel pris (varmepris) kr. 981,25

Kapacitetsafgift (for årsforbrug over 35 MWh) kr. 187,50

Varmebetalingen sker over 10 månedlige rater.

Første rate 10/9, sidste rate 10/6

Forfaldsdag er den 10. i måneden

Juli og august er betalingsfri

Årsopgørelse fremsendes i slutningen af august måned via Nets

Betaling / tilbagebetaling af for lidt eller for meget betalt a conto sker sammen med 1. rate 10/9.

 

DOWNLOAD
Takstblad 2018-19.pdf