Varsling af prisstigning - opdateret

16. juni 2022

Varsling af prisstigning - opdateret
Vi udsendte i marts 2022 en varsling om stigning af varme-prisen. Som skrevet i brevet var budgettet for 2022/2023 ikke færdiggjort, men vi forventede ikke, at prisen ville blive højere end 1.125 kr./MWh inkl. moms.

Vi har nu lavet budgettet færdigt for 2022/2023, og grundet de fortsat høje gaspriser har bestyrelsen set sig nødsaget til at lade prisen stige til 1.500 kr./MWh inkl. moms.

Prisen bliver gældende fra 01-07-2022, men I mærker det først ved den første opkrævning sammen med årsopgørelsen, til betaling i september.

Varsling af prisstigningen
Ifølge Forsyningstilsynets opdaterede varslingsvejledning fra 2020 tager Forsyningstilsynet hensyn til den specielle situation, som fjernvarmeselskaberne oplever p.t med de voldsomme prisstigninger. I vejledningen præciseres det bl.a., at hvis kravet om 3 måneders varsel ikke er fulgt, så vil det bero på en konkret og individuel vurdering, af om der alligevel er givet et rimeligt varsel. Der tages højde for, at det har været svært at forudsige prisen især med de udsving, vi aktuelt ser på gasmarkedet.

Da forbrugerne hos Vejby-Tisvilde Fjernvarme først opkræves med forfald 10-09-2022, er vurderingen fra bestyrelsens side, at der er sket en rimelig varsling.

Husk at tjekke din BBR
Vi vil endnu engang gøre opmærksom på, at der også sker en ændring i vores afregning af den faste afgift. Dette blev varslet på generalforsamlingen, der blev afholdt d. 26-10-2021.
læs evt. mere om dette på vores hjemmeside www.vejbytisvildefjernvarme.dk
Husk i den forbindelse at få styr på dine BBR-oplysninger (www.bbr.dk), hvis du ikke allerede har gjort det.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vejby-Tisvilde Fjernvarme Amba