Vejby - Tisvilde Fjernvarme

Hvad betyder den nye indefrysningsordning for dig?

Den nye indefrysningsordning der træder i kraft pr. 01-01-2023 omfatter de fjernvarmeværker, der har budgetteret med en samlet varmepris, for et standardhus, der overstiger 26.000 kr./år.

Med den pris vi har varslet for 2022/2023, er Vejby-Tisvilde Fjernvarme omfattet af ordningen.
Selvom Vejby-Tisvilde er omfattet af ordningen er det ikke alle der kan tilbydes en henstandsordning, da der er tale om individuelle beregninger.

Har du spørgsmål ang. indfrysningsordningen, er du velkommen til at kontakte os.
(Du kan læse mere under punktet "Indefrysningsordning", under Økonomi)Opdatering af takstblad - ændringer pr. 01-01-2023

Vi har opdateret gældende takstblad, da Vejby-Tisvilde Fjernvarme e...

Fjernvarmedeklaration 2022

Nu kan du se den nyeste fjernvarmedeklaration.

Tilmeld til e-boks

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper for at tømme postkassen

Tilmeld til e-Boks

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Tilmelding dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmelding til betalingsservice

Solvarme

Følg vores og andre værkers produktion af solvarme på www.solvarmedata.dk .

www.solvarmedata.dk