Underskrevne vedtægter, godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 20-11-2023

Forslag til vedtægtsændringer, på ekstraordinær generalforsamling 20-11-2023

Vedtaget på generalforsamling 30-10-2023, med forbehold for følgende:
 - Punkt vedr. udtrædelse genindføres i vedtægterne, og får § 5.
 - § 2, stk. 2.2, ord ændret fra provenu til overskud.
 - Der tilføjes et s i § 10, stk. 10.3, så der står pågældendes, i stedet for pågældende.

Forslag til vedtægtsændringer til generalforsamling 30-10-2023

_________________________________________________________________________

Nuværende, og gældende vedtægter

//