Hvad betyder den nye indefrysningsordning for dig?

Den nye indefrysningsordning der træder i kraft pr. 01-01-2023 omfatter de fjernvarmeværker, der har budgetteret med en samlet varmepris, for et standardhus, der overstiger 26.000 kr./år.

Med den pris vi har varslet for 2022/2023, er Vejby-Tisvilde Fjernvarme omfattet af ordningen.
Selvom Vejby-Tisvilde er omfattet af ordningen er det ikke alle der kan tilbydes en henstandsordning, da der er tale om individuelle beregninger.

Her kan du beregne, hvor stort et beløb du kan få indefrosset:
(Du kan få henstand for den del af din pris der overstiger 1,44 kr./kWh eller 1440 kr./MWh)


Da prisen for regnskabsåret 2023/2024 også berettiger til indfrysningsordning, skal der ansøges for ny periode (4 rater - da juli og august er rate-fri)

 - Rentesats der pålægges indefrysningsordningen, hvis denne oprettes: 2% for private husstande og 4,4% for erhverv
 - Indefrysningsbeløbet afvikles således:
    - 2023 indefrysnings-år
    - 2024 - afdragsfri periode + renter
    - 2025-2028 - Afviklingsperiode + renter
        - Der kan til en hver tid vælges at straks-indfri.
        - Afdrages over 4 år fra 01-01-2025 med lige store ydelser.
        - Ved misligeholdelse af ordningen, overdrages gælden til Erhvervstyrelsen, som vil stå for opkrævning.

 - Der kan til enhver tid vælges at afmelde sig ordningen, og dermed ophøre med at få indefrosset en del af fremtidige varmeregninger. - Det er også muligt at genindtræde i ordningen inden for indefrysningsperioden, ved på ny at tilmelde sig ordningen hos Vejby-Tisvilde Fjernvarme.

 - Ved fraflytning laves der en opgørelse over det samlede indfrosne beløb op til fraflytningen. - Hvis den nye adresse ligger inde for samme forsyningsområde kan der
laves aftale om videreførelse af indefrysningsordningen. Efter fraflytningen kan der
vælges at tilbagebetale hele indefrysningsbeløbet, eller vente til efter det afdragsfrie år
(2024) og derefter indgå i den 4-årige afdragsperiode.
         - Hvis der fortsat ønskes indefrysning, efter fraflytning, skal forbrugeren på ny anmode om indefrysning på den nye adresse - hvis det nye selskab er omfattet af ordningen.

Regne-eksempel er opdateret med 2023/2024 priser

Variabelt forbrug: Indsæt dit forbrug fra budgettet 2022/2023 2062,50 kr./ MWh
(2,06 kr./kWh)
Pris for variabelt forbrug.
(regne-eksempel) 12,402 MWh 2062,50 kr./MWh 25.579,13 kr.
       
Fast bidrag Indsæt dine m2, som du opkræves for. Husk at der 2 satser for m2-bidrag 33,13 kr./m2 (bolig, erhverv og kælder til beboelse)
16,56 kr./m2 (kælder)
Pris for fast bidrag.
(regne-eksempel) 170 m2 (bolig)

33,13 kr./m2

5.632,10 kr.
       
I alt     31.211,23 kr.
       
Pris / MWh Beløb fra i alt divideres med forbrug    
(regne-eksempel) 31.211,23 kr. / 12,402 MWh   2516,63 kr./MWh
      (da dette beløb er over 1440 kr./MWh kan der søges om indefrysning)
       
Beløb til beregning af indefrysning: kr./MWh minus grænsen for at være omfattet  kr./MWh * forbrug  
(regne-eksempel) (2516,63 - 1440)
= 1076,63 kr./MWH
1076,63 kr./MWh * 12,402 MWh 13.352,37 kr.
       
Beløb til indefrysning Da vores regnskabsårs går fra 01072023 - 30062024 (10 rater) Det er kun muligt at få indefrosset den den der omfatter 2023 (opdateret med  ny pris pr. 01-07-2023 - og gælder derfor for 4 rater) Beløb til indefrysning:
(regne-eksempel) 13352,37 kr. / 10 rater 
=1335,24 kr./rate
1335,24 kr./rate * 4 rater 5340,96 kr.
      Dette beløb vil blive mindre hvis der ansøges senere, hvor der er færre rater tilbage af regnskabsåret.

Har du spørgsmål ang. indfrysningsordningen, er du velkommen til at kontakte os.

//