Tilslutningspriser

Tilslutning af nye andelshavere

Nye andelshavere betaler kr. 500 som andelsbeløb.

Dette beløb tilbagebetales ikke, men følger den pågældende ejendom ved eventuelt ejerskifte.

Desuden betales et tilslutningsbidrag bestående af investeringsbidrag+stikledningsbidrag+eventuel byggemodningsbidrag som følger (ekskl.moms):

Investeringsbidrag i kr. u/moms m/moms
Fritliggende enfamilieshuse 18.000 22.500
Kæde/rækkehus med seperat stik 12.000 15.000
Boliger med fælles stikledning 9.000 11.250
Ældreboliger 7.200 9.000
Ungdomsboliger med fælles stikledning 3.600 4.500
Erhverv/institutioner pr. m² 120 150
     

Stikledningsbidrag    

De faktiske omkostninger ved etablering af stikledning fra skel til hovedhaner i bygning.     

Byggemodningsbidrag       

I nye områder opkræves byggemodningsbidrag svarende til de faktiske omkostninger til etablering af hovedledning.

Alle installationer inde i huset inklusive fjernvarmeunit bekostes af forbruger.

Alle arbejder skal udføres af autoriseret mester.

Tilslutningsbidraget skal betales inden tilslutningen igangsættes.

Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a

Bestyrelsen

//