27-06-2023

Hermed takstblad for 2023/2024

Vi har opdateret gældende takstblad, da Vejby-Tisvilde Fjernvarme er med i Indefrysningsordningen fra 01-01-2023.
Eneste ændringer er vedr. gebyrer i forbindelse med Indefrysningsordningen.

//