Spørgsmål og svar vedr. omlægning af fast afgift

6. april 2022
I forbindelse med omlægningen af den faste afgift, får vi lige nu forskellige spørgsmål.
Vi vil prøve at samle spørgsmål og svar herunder:
- Hvorfor skal jeg betale fast afgift efter areal?
- Svar: Ifølge notat fra Energistyrelsen gælder det, at arealafgift skal betales, så længe forbrugerens ejendom er tilsluttet eller er tilpligtet at være tilsluttet ledningsnettet. Afgiften er ikke udtryk for forbruget, men udgør et bestemt beløb pr. år og er forbrugerens betaling for at have rådighed over en vis del af værkets kapacitet.