Varsling af prisstigning - opdateret

Varsling af prisstigning - opdateretVi udsendte i marts 2022 en varsling om stigning af varme-prisen. Som skrevet i brevet var budgettet for 2022/2023…

Spørgsmål og svar vedr. omlægning af fast afgift

I forbindelse med omlægningen af den faste afgift, får vi lige nu forskellige spørgsmål. Vi vil prøve at samle spørgsmål og svar herunder: - Hv…

Ændring af fast afgift fra 01-07-2022

Ændring af fast afgift Den faste afgift - pt. 4500 kr. ex moms - ændres pr. 1. juli 2022 fra at være konstant til at blive afhængig af boligarealet. D…

e-Boks Betaling - lukkes ultimo april 2022

Løsningen ”e-Boks Betaling” anvender i dag en betalingskort-platform fra Nets, som bliver lukket ultimo april 2022.Hvad betyder det for dig?Dine indbe…

Den aktuelle situation for Vejby-Tisvilde Fjernvarme

Den aktuelle situation for Vejby-Tisvilde Fjernvarme   De stigende gaspriser, der har fundet sted de seneste måneder, har Vejby-Tisvilde Fjernvarme og…

Varsling af prisstigning pr. 01-07-2022

Stigende gaspriser giver højere fjernvarmepriser i Vejby-Tisvilde.Prisen på naturgas er steget markant på globalt plan gennem det seneste år, hvor gas…

Ændring af fast afgift fra 01-07-2022

Ændring af fast afgift Den faste afgift - pt. 4500 kr. ex moms - ændres pr. 1. juli 2022 fra at være konstant til at blive afhængig af boligarealet. D…

Dobbelt 25-års jubilarer

Dobbelt 25-års jubilarer   Karl Terpager Andersen (KTA) og Per Christensen (PC har siddet i bestyrelsen for Vejby-Tisvilde Fjernvarme siden selskabet…

Generalforsamlinger i 2021

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.30 afholdes der på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3210 Tisvildeleje, den udskudte generalforsamling for 2019/2020. De…

Pressemeddelelse - 25 års jubilæum

Pressemeddelelse25 års jubilæum. Åbent hus på Fjernvarmeværket i Vejby   Den 4. januar i år passerede Vejby-Tisvilde Fjernvarme 25 års dagen for sin…

Vejby Tisvilde Fjernvarme 25 år

Den 4. januar 1996 holdt Vejby-Tisvilde fjernvarme (VTF) sin stiftende generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. I år, 2021, kan selskabet således hol…

eForsyning

Det er nu blevet muligt at bruge eForsyning på Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Her kan du finde din årsopgørelse og andre dokumenter. Du kan også indtaste…

Aflyst Generalforsamling

Generalforsamlingen den 27. oktober 2020 er aflyst på grund af forsamlingsforbud. Ny dato vil blive udmeldt, når det igen bliver muligt at afholde gen…

Generalforsamling 2020

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.30 afholdes generalforsamling i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. Du kan finde indkaldelsen og bes…

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.30 afholdes der generalforsamling på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje

Måleraflæsning

I perioden 1. - 3. juli vil vi årsaflæse målere til brug for årsopgørelsen.

Falsk SMS

Flere fjernvarmeforsyninger oplyser at deres kunder modtager falske SMSer fra Fjernvarmen med link til betaling af skyldig saldo på 9 kr. Vi udsender…

Generalforsamling 2018

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.30 afholdes Generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. Læs mere her

Aflæsninger

Aflæsninger Vejby Tisvilde Fjernvarme har i starten af juli aflæst fjernvarmemålerne til brug for årsopgørelsen. Årsopgørelsen vi blive udsendt via NE…

Vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside Vi er glad for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplev…